System Breast Imaging Reporting and Data System (BI-RADS®) został opracowany przez stowarzyszenie American College of Radiology (ACR) jako przewodnik zawierający ujednoliconą terminologię dotyczącą diagnostyki obrazowej piersi, zalecaną strukturę opisywania wyników, zawierającą kategorie ostatecznej oceny wraz z zaleceniami dotyczącymi zarządzania, a także strukturę zbierania i oceniania danych. Przeprowadzona następnie weryfikacja wykazała, że wdrożenie systemu BI-RADS® ogranicza zmienność między obserwatorami oraz zmienność ocen dokonywanych przez tego samego obserwatora. Pierwsza edycja została wydana w 1993 roku i dotyczyła wyników mammografii; od tamtego czasu wydanych zostało więcej edycji. W 2003 roku opublikowano pierwszą edycję atlasu Ultrasound (US) and Magnetic Resonance Imaging (MRI) BI-RADS® Atlas.

System BI-RADS® zaprojektowano w celu ujednolicenia sposobu opisywania wyników badań obrazowych piersi oraz ograniczenia nieporozumień występujących podczas interpretowania wyników takich badań. System ten wspiera również monitorowanie rezultatów i ocenę jakości.

Narzędzie online

BIOPROGNOS udostępnia – do celów szkoleniowych lub edukacyjnych – najnowszą wersję  5. z 2013 roku systemu BI-RADS® do wykonywania badań przesiewowych i wykrywania raka piersi. Zawiera ona leksykon wystandaryzowanej terminologii (deskryptorów) służącej do opisywania wyników mammografii, badania ultrasonograficznego piersi i rezonansu magnetycznego, rozdziały poświęcone organizacji opisów oraz rozdziały z wytycznymi do stosowania podczas codziennej praktyki. Korzystanie z niego jest nieodpłatne i nieograniczone.

UZYSKAJ DOSTĘP DO RADSUZYSKAJ DOSTĘP DO RADS

Raport końcowy

Po wprowadzeniu danych pacjenta, kalkulator wyniku BI-RADS® dla mammografii przedstawia rezultaty w formie pliku PDF, który można pobrać lub przesłać na adres e-mail.

RAPORT PDFRAPORT PDF

Raport zawiera wszystkie dane pacjenta oraz wynik, obliczony zgodnie z najnowszą wersją BI-RADS®.

Publikacje źródłowe

  1. ACR BI-RADS Altas Fifth Edition, Quick Reference. American College of Radiology. PDF.

Powiązane publikacje

  1. Aibar, L., Santalla, A., et al. (2011). Clasificación radiológica y manejo de las lesiones mamarias. Clínica e Investigación en Ginecología y Obstetricia, 38 (4): 141-149. DOI: 10.1016/j.gine.2010.10.016
  2. Hernández, P. L., Taub, T., et al. (2016). Breast calcifications: Description and classification according to BI-RADS 5th edition. Revista Chilena de Radiología. Vol 22, Issue 2. DOI: 10.1016/j.rchira.2016.06.004
  3. Lazarus, E., Mainiero, M. B., et al. (2006). BI-RADS Lexicon for US and Mammography: Interobserver Variability and Positive Predictive Value. Radiology, 239: 385-391. DOI: 10.1148/radiol.2392042127
  4. Sedgwick, E. L., Ebuoma, L., (2015). BI-RADS update for breast cancer caregivers. Breast Cancer Research and Treatment, 150, 243-254. DOI: 10.1007/s10549-015-3332-4