Potencjalne korzyści płynące ze standaryzacji procesów są powszechnie znane, oto niektóre z nich: poprawa komunikacji pomiędzy radiologami i klinicystami; ograniczenie przypadków pomijania istotnych informacji w raportach; ograniczenie zmienności opisów oraz błędów powstających podczas interpretacji wyników badań obrazowych; ułatwienie monitorowania rezultatów; dostarczenie narzędzi umożliwiających przeprowadzanie dalszych badań oraz zapewnienie należytej jakości.

Co więcej, każdy nawet minimalny błąd w interpretacji legendy, opisującej wyniki badań obrazowych wiąże się z decyzją medyczną o wszczęciu bądź rezygnacji z dalszego leczenia a w przypadkach spornych z wyborem mniej lub bardziej inwazyjnej techniki.

Z tego względu w 1993 roku stowarzyszenie American College of Radiology (ACR) rozpoczęło prace nad systemem Breast Imaging Reporting and Data System (BI-RADS).

W ostatnich latach opracowano różne systemy ukierunkowane na wykrywanie chorób w oparciu o system BI-RADS, jednakże ich użyteczność nie została jeszcze udowodniona: nadal prowadzone są prace mające na celu potwierdzenie skuteczności systemów oceny oraz zastosowania ich w codziennej praktyce klinicznej.

System BI-RADS to jedyny zweryfikowany system oceny, stosowany obecnie w praktyce klinicznej. Jego użyteczność w zakresie badań, edukacji i poprawy jakości została już udowodniona. Niemniej jednak, inne systemy również mogą stanowić wsparcie dla lekarzy podczas diagnozowania nowotworów złośliwych.

Systemy RADS opracowano już dla nowotworów złośliwych: piersi, jelita grubego, wątroby, płuca, gruczołu krokowego, tarczycy oraz nowotworów ginekologicznych.

Online Reporting and Data Systems (RADS)

BIOPROGNOS udostępnia – do celów szkoleniowych lub edukacyjnych – dostęp online do algorytmów 6 z 7 obecnie istniejących systemów RADS w celu wykonywania badań przesiewowych i wykrywania raka. Korzystanie z nich jest nieodpłatne i nieograniczone.

UZYSKAJ DOSTĘP DO RADSUZYSKAJ DOSTĘP DO RADS

Na poniższych stronach znajdują się szczegółowe informacje dotyczące systemów RADS Online: