Od 2009 roku zaproponowanych zostało kilka systemów opisywania i oceny wyników badań obrazowych tarczycy. Wśród tych systemów brak jest zgody co do dokładnej formy i stylu opisywania wyników badania ultrasonograficznego tarczycy.

Zespół pod kierownictwem dr E. Horvath wyodrębnił 6 kategorii i określił je jako system Thyroid Imaging Reporting and Data System (TI-RADS), oparty na 10 wzorach sonograficznych. Naukowcy zasugerowali , że pacjenci, u których stwierdzono zmiany kategorii TI-RADS 4 i 5 muszą zostać poddani biopsji. Wykazano dobrą lub umiarkowaną zgodność między uzyskanymi obserwacjami  w odniesieniu do wyniku PI-RADS. Zgodność między obserwowanymi przypadkami w tej klasyfikacji została oceniona jako odpowiednia lub umiarkowana, przy wysokiej ujemnej wartości predykcyjnej.

Narzędzie online

BIOPROGNOS udostępnił – do celów szkoleniowych lub edukacyjnych – system TI-RADS do wykonywania badań przesiewowych i wykrywania raka tarczycy. Korzystanie z niego jest nieodpłatne i nieograniczone.

System Thyroid Imaging Reporting and Data System (TI-RADS) opracowany przez stowarzyszenie American College of Radiology jest udostępniany na mocy międzynarodowej licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

UZYSKAJ DOSTĘP DO RADSUZYSKAJ DOSTĘP DO RADS

Raport końcowy

Po wprowadzeniu danych pacjenta, kalkulator wyniku TI-RADS dla badania ultrasonograficznego przedstawia rezultaty w formie pliku PDF, który można pobrać lub otrzymać na adres e-mail.

RAPORT PDFRAPORT PDF

Raport zawiera wszystkie dane pacjenta oraz wynik, obliczony zgodnie z najnowszą wersją TI-RADS.

Publikacje źródłowe

  1. Edward, G., Grant, et al. (2015). Thyroid Ultrasound Reporting Lexicon: White Paper of the ACR Thyroid Imaging, Reporting and Data System (TIRADS) Committee. American College of Radiology. DOI: 10.1016/j.jacr.2015.07.011.
  2. Franklin, N., Tessler, et al. (2017). Thyroid Imaging, Reporting and Data System (TI-RADS): White Paper of the ACR TI-RADS Committee. American College of Radiology. DOI: 10.1016/j.jacr.2017.01.046.

Powiązane publikacje

  1. Ben, M. L., Souissi, B., et al. (2015). The Thyroid Imaging Reporting and Data System (TIRADS) for ultrasound of the thyroid: a practical approach. European Society of Radiology. DOI: 10.1594/ecr2015/C-2425.
  2. Fernández, J. S. (2014). TI-RADS classification of thyroid nodules based on a score modified according to ultrasound criteria for malignancy. Sociedad Argentina de Radiología. Revista Argentina de Radiología, 78 (3): 138-148. PDF.